VIB - Center for Molecular Neurology

Sarah Weckhuysen, Laureaat van de 2017 Epilepsia Prijs

Sarah Weckhuysen, neuroloog en onderzoeker in de Neurogenetica onderzoeksgroep van Peter De Jonghe, kreeg van de Editors van het tijdschrift Epilepsia en van ILAE (International League against Epilepsy) de 2017 Epilepsia Prijs. De Epilepsia prijs voor klinisch wetenschappelijk werk wordt jaarlijks uitgereikt aan de eerste auteurs van een origineel onderzoeksartikel gepubliceerd in Epilepsia. De prijs heeft als doel het stimuleren van uitmuntendheid en het belonen van jonge onderzoekers voor hun uitstekende bijdrage aan de ontwikkeling van kennis en begrip op het gebied van epilepsie.

Lees meer...

De Prijs Dr. Karel-Lodewijk Verleysen voor Ilse Gijselinck

Ilse Gijselinck, onderzoekster in het team van prof. Van Broeckhoven, kreeg deze prijs van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde België. Zij werd geselecteerd vanwege haar belangrijke bijdrage gedurende de voorbije 12 jaar aan een beter begrip van het ziekteproces bij patiënten met frontaalkwab dementie. Frontaalkwab dementie of frontotemporale dementie, verschilt van Alzheimer dementie voornamelijk in de aanvang van de ziekte met gedrag- en/of taalstoornissen. Dit ziektebeeld komt ook vaker voor bij jonge mensen en in families. Het onderzoek van Ilse heeft ons geleerd dat er verschillende genetische factoren zijn betrokken in het ontstaan van deze dementie. Met deze informatie kan men nu al de ziekte veel vroeger bevestigen en opsporen in families waarin de ziekte erfelijk is. In de toekomst kan dit ook bijdragen tot een medicatie of behandeling van de patiënten.

Lees meer...

INSEAD Innovator Prijs 2016

Op woensdag 16 november 2016 kreeg Christine Van Broeckhoven deze prijs uitgereikt voor mijn baanbrekend onderzoek naar hersenziekten zoals Alzheimer dementie. Volgens de jury dragen de resultaten bij tot een beter inzicht in het ziekteproces en vormen ze de basis voor het ontwikkelen van nieuwe therapeutische behandelingen. De jury waardeerde eveneens haar sociaal engagement en haar ondersteuning van jonge vrouwen in de wetenschap.

Lees meer...

Jonge arts en wetenschapper wordt beloond voor haar onderzoek.

Sara Van Mossevelde, arts en onderzoeker in de onderzoeksgroep van Christine Van Broeckhoven, kreeg van de jury de prijs voor het beste klinisch en genetisch onderzoek tijdens een prestigieus internationaal congres dat doorging in Londen. Haar klinische en genetische onderzoek toont aan dat, in families met frontotemporale dementie door een erfelijke fout in het gen C9orf72, de kinderen van een zieke ouder tot 10 jaar eerder ziek worden. Dit internationale congres werd georganiseerd door The Lancet Neurology, en de deelnemers bogen zich over de problematiek van vroege diagnose en preventie van neurodegeneratieve hersenziekten. Deze ziekten worden gekenmerkt door het massaal afsterven van hersencellen wat onder meer kan leiden tot dementie zoals de ziekte van Alzheimer of frontotemporale dementie.

Lees meer...

Christine Van Broeckhoven krijgt Dwaallicht Prijs 2016

Op 21 juni 2016, dag van de vrijzinnigheid, kreeg Christine Van Broeckhoven de Dwaallicht Prijs 2016 uitgereikt. De Dwaallicht Prijs wordt toegekend aan een persoon, een groep personen of een vereniging die zich in het kader van het hoger onderwijs bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de uitstraling van het vrijzinnig gedachtegoed in het algemeen en het vrije denken in het bijzonder. De Dwaallicht Prijs werd toegekend aan prof. dr. Christine Van Broeckhoven, gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, moleculair genetica en wereldwijd erkend wetenschapper die belangrijk onderzoek verricht in het begrijpen van de ziekte van Alzheimer. Prof. dr. Christine Van Broeckhoven verdedigt het vrijzinnig gedachtegoed in het algemeen en in het hoger onderwijs in het bijzonder. De Dwaallicht Prijs is een symbolische prijs onder de vorm van een bronzen beeld van de hand van Winke Besard (1979), afgestudeerde van de Koninklijke Academie van Schone Kunsten (School of Arts) van de AP Hogeschool Antwerpen. Via het steuncomité wordt het onderzoek van het team van Christine Van Broeckhoven gesponsord.

Lees meer...

Christine Van Broeckhoven wordt eredoctor aan de Universiteit Hasselt.

Sinds 28 mei 2014 mag Christine Van Broeckhoven zich eredoctor aan de Universiteit Hasselt noemen. Ze ontving deze eretitel omdat ze kennis ontwikkelt die alle grenzen overschrijdt en lokale opportuniteiten creëert. Naast haar kregen ook drie internationale persoonlijkheden een eredoctoraat. Schrijver-journalist Thomas Friedman, architect Bijoy Jain en professor S. Tamer Cavusgil. “Ze hebben met elkaar gemeen dat ze hun blik stevig gericht houden op de wereld en tegelijkertijd uitdagingen en kansen zien”, aldus professor Luc De Schepper, rector van de UHasselt.

Lees meer...

Onderzoek naar frontaalkwabdementie van Marc Cruts en Ilse Gijselinck bekroond met GSKE onderzoeksprijs

Marc Cruts en Ilse Gijslinck waren op 15 mei 2014 laureaat voor een onderzoeksbeurs van de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth (GSKE). Ze mochten een fonds van 120 000 euro ontvangen uit handen van H.K.H. Prinses Astrid. Verspreid over drie jaar hopen ze met dit geld de biologische processen die aan de basis liggen van frontaalkwabdegeneratie (FTLD) beter in kaart te brengen. FTLD is naast de ziekte van Alzheimer de tweede meest voorkomende vorm van jongdementie

Lees meer...

Vincent Timmerman en Peter De Jonghe ontvangen de Prijs Baron van Gysel de Meise

Op 15 mei 2014 werden de jaarlijkse prijzen van de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth (GSKE) uitgereikt. De prijs Baron van Gysel de Meise ging dit jaar naar prof. Vincent Timmerman en prof Peter De Jonghe voor hun onderzoek naar Charcot-Marie-Tooth (CMT). Ze kregen 12 500 euro voor het goede resultaat dat ze behaalden met het GSKE-onderzoeksfonds dat ze ontvingen voor de periode 2011 - 2013.

Lees meer...

GSKE Valine de Spoelberch prijs voor onderzoek naar de ziekte van Charcot-Marie-Tooth

De ziekte van Charcot-Marie-Tooth (CMT) wordt veroorzaakt door degeneratie van zenuwen van het perifeer zenuwstelsel met spierverzwakking en -atrofie als gevolg. CMT is een erfelijke aandoening en treft een 6000 personen en hun families in België. Tot dus ver zijn er 50 genen beschreven waarin mutaties een CMT neuropathie veroorzaken. Een aantal van deze genen coderen voor proteïnes die een specifieke functie uitvoeren in de perifere zenuw. Echter voor een groot deel van deze genen is de functie onduidelijk.

Lees meer...

Onderzoek naar frontaalkwabdementie van Prof. Marc Cruts bekroond met de GSKE Solvay Prijs

Prof. Marc Cruts ontvangt op dinsdag 15 mei de Solvay prijs van de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth voor zijn onderzoek naar frontaalkwabdementie (FTD). FTD wordt gekenmerkt door gedrags-, geheugen- en taalproblemen en is één van de belangrijke oorzaken van dementie. Het onderzoek van Prof. Cruts draagt bij tot een betere diagnostiek en vormt de basis voor verder onderzoek om de moleculaire mechanismen die leiden tot frontaalkwabdementie te begrijpen. Hierdoor zal het in de toekomst mogelijk worden om gerichte behandelingen te ontwikkelen voor frontaalkwabdementie en mogelijk andere neurodegeneratieve hersenziekten.

Lees meer...

Christine Van Broeckhoven ontvangt prestigieuze MetLife Award for Medical Research ter waarde van 250.000 euro

Christine Van Broeckhoven van VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en de Universiteit Antwerpen ontvangt op dinsdag 15 mei in New York een Award for Medical Research van de Metlife Foundation voor haar baanbrekend onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en verwante aandoeningen. Deze prestigieuze wetenschappelijke prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan uitzonderlijke onderzoekers. Het substantiële bedrag dat vasthangt aan deze prijs moet onderzoekers in staat stellen om zonder restricties nieuwe onderzoeksideeën in de strijd tegen dementie uit te werken.

Lees meer...

Onderzoek naar de ziekte van Parkinson bekroond met de VVN Eli-Lilly Prijs

Op 14 april 2012 reikte de Vlaamse Vereniging voor Neurologie, de Eli-Lilly prijs uit. Ditmaal ging de eer naar Dr. David Crosiers voor zijn onderzoek naar de impact van niet-motorische symptomen (NMS) op de levenskwaliteit van patiënten met de ziekte van Parkinson.

Lees meer...

European Inventor Award 2011 Budapest - Experience Europe's brightest minds up close

On 19 May 2011, we celebrated the spirit of invention with the presentation of Europe's highest distinction for inventors: the European Inventor Award 2011. The sixth edition of European Inventor Award ceremony took place in Budapest, at the historic Academy of Sciences building. Given the co-operation with the rotating EU Council Presidency, the award ceremony takes place in the country that holds the Presidency. Therefore, the award has been held in cities throughout Europe including Madrid, Prague, Ljubljana, Munich and Brussels. The event was organised by the European Patent Office in co-operation with the Hungarian EU Council Presidency, the European Commission and Hungarian Intellectual Property Office.

Lees meer...

Prijs Baron van Gysel de Meise brengt onderzoek naar CMT in de aandacht!

Op 20 mei 2010 vond in het Paleis van Laken de prijsuitreiking plaats van de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth (G.S.K.E.). De GSKE steunt onderzoek in de neurowetenschappen zoals slaap- en ontwikkelingsstoornissen, schedel- en ruggenmergletsels, dementie, maar ook onderzoek naar Charcot-Marie-Tooth of CMT (zie http://www.fmre-gske.be voor meer gegevens over de GSKE). Voor het wetenschappelijk onderzoek naar de aandoening van Charcot-Marie-Tooth kregen Prof. Dr. Vincent Timmerman en Prof. Dr. Peter De Jonghe de Prijs Baron van Gysel de Meise uitgereikt door H.K.H. Prinses Astrid, erevoorzitster van de GSKE.

Lees meer...

Imagine. Create. Innovate!

Christine Van Broeckhoven is Belgische ambassadeur voor het Europese jaar voor Creativiteit en Innovatie. Afgelopen week overhandigde zij, samen met enkele andere ambassadeurs, het 'Manifesto for Creativity and Innovation in Europe' aan commissievoorzitter Barroso. Naar aanleiding van het Europese jaar voor Creativiteit en Innovatie, werden 27 ambassadeurs uit verschillende landen gevraagd om dit jaar mee vorm te geven en te promoten. Een heel diverse groep van mensen uit diverse domeinen zoals wetenschap, cultuur, bedrijfsleven, design, enzovoort. Daaronder ook 2 Belgen: choreografe Anne Teresa De Keersmaeker en wetenschapper Christine Van Broeckhoven.

Lees meer...

Prijs Marie-Thérèse De Lava voor onderzoek naar frontotemporale lobaire degeneratie

Op 26 november 2009 ontving Prof. Dr. Marc Cruts tijdens de jaarlijkse uitreiking van de medische en wetenschappelijke prijzen van de Koning Boudewijn Stichting uit de handen van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid, de Prijs Marie-Thérèse De Lava voor zijn geïntegreerd wetenschappelijk onderzoek van neurodegeneratieve hersenziekten.

Lees meer...

Bloedtest voor frontaalkwabdementie wint Santkin Prijs

Op 21 september 2009, Werelddag Dementie, werd voor de 2e maal de Jacques Santkin Prijs uitgereikt. Deze prijs is een beloning voor innoverend werk over de ziekte van Alzheimer. Kristel Sleegers en Marc Cruts, medewerkers in de onderzoeksgroep van Christine Van Broeckhoven, mochten de prijs in ontvangst nemen. De Santkin Prijs, vernoemd naar voormalig Minister Jacques Santkin, werd in 2005 in het leven geroepen om baanbrekend werk in het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer te belonen en verder onderzoek te stimuleren. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt en afwisselend aan psychosociale werken en wetenschappelijk werk m.b.t diagnose en behandeling. In 2007 werd de prijs echter niet uitgereikt. Dit jaar werden maar liefst 3 laureaten in de bloemen gezet.

Lees meer...

Christine Van Broeckhoven wordt geridderd

Onderzoekster en federaal volksvertegenwoordigster Christine Van Broeckhoven ontvangt op 6 februari op de Franse ambassade de insignes van Chevalier de la Légion d'honneur. Het Légion d'honneur, ingesteld door Napoleon, is de hoogste Franse onderscheiding. Ze wordt vooral aan Fransen gegeven, maar kan ook gaan naar buitenlanders die zich verdienstelijk gemaakt hebben voor Frankrijk. Het onderzoek van Van Broeckhoven is van wereldniveau - en dus ook nuttig voor Frankrijk. Bovendien heeft ze voor haar onderzoek geregeld samengewerkt met Franse onderzoeksgroepen.

Lees meer...

Een grote Belgische

Christine Van Broeckhoven is één van onze grootste wetenschappers en een absolute autoriteit op het gebied van alzheimeronderzoek. Hiervoor wordt ze vaak gelauwerd en gevierd. Zo werd ze genomineerd als één van de kandidaten die mocht strijden om de titel van "De Grootste Belg".

Lees meer...

©2017 VIB - Center for Molecular Neurology